geldig sinds 01-04-2021

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de specifieke website https://uppersource.nl/

Bij Uppersource is privacy erg belangrijk. Om te laten zien dat ik transparant om ga met de gegevens van de bezoekers van deze website zijn de verwerkingen hieronder weergegeven.

Verwerking

Contactformulier

  • Naam
  • E-mailadres
  • Bericht

Doel

U te kunnen bellen en/of te e-mailen indien u contact met mij heeft opgenomen via het contactformulier.

Grondslag

  • Gerechtvaardigd belang

Door het opnemen van contact middels het contactformulier of de mail geeft u aan contact te willen met mij. Ik wil u natuurlijk graag helpen door uw gegevens te gebruiken zodat ik u kan contacteren.

Bewaartermijn

Uppersource bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hierom bewaren wij uw gegevens niet langer dan 2 maanden na het laatste contact als er geen andere grondslag en/of doelstelling ontstaan is gedurende eerdergenoemde periode.

Gedeeld

De gegevens worden alleen in het mailsysteem van Uppersource opgeslagen. Dit wordt geleverd door Google.

Voor de rest worden de gegevens alleen gedeeld als hier een wettelijke verplichting voor is.

Cookies

Uppersource maakt alleen gebruik van analytische cookies die alleen aanwezig zijn voor de juiste werking van de website.

Overzicht gebruikte noodzakelijke cookies:

Cookie Functie Party Vervaltijd
__cfduid Wordt gebruikt om IP–beveiligingsrestricties te overschrijven. Cloudflare Per sessie

Rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Om de gegevens in te kunnen zien, aan te passen of te verwijderen kan er contact opgenomen worden via [email protected]

Uppersource wilt u er bovendien op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Contactgegevens

Website: https://uppersource.nl
E-mail: [email protected]

11110000 10011111 10011000 10011000 00100000 01001110 01100001 01101111 01101101 01101001 00101100 00100000 01010100
01101001 01110010 01111010 01100001 00100000 00100110 00100000 01000101 01101100 01101100 01100101 01110011 00100001